Repozytorium Web Developera

Druk

HTML

Odnośnik do drukowania

<a href="javascript:window.print()">...</a>

CSS

Arkusz styli dla drukowania


		<link rel="stylesheet" href="style.css" media="print" />
		

Dodawanie odsyłacza podczas wydruku


		<style type="text/css">
		@media print {
			a:after {
				content: " (" attr(href) ")";
			}
		}
		</style>
		...
		Opis kafelkowania znajdziesz w artykule
		<a href="http://www.alistapart.com/articles/sprites/">
			CSS Sprites: Image Slicing's Kiss of Death
		</a>,
		którego autorem jest Dave Shea.