Repozytorium Web Developera

JavaScript - primitives - typy podstawowe

Rodzaje typów

W JavaScript (ES6) wyróżniamy następujące typy:

  1. Undefined;
  2. Null;
  3. Boolean;
  4. String;
  5. Symbol;
  6. Number; and
  7. Object.
Sześć (6) pierwszych to typy podstawowe (primitives), natomiast Object określa wszystkie obiekty, tablice (Array) i funkcje (Function).

Symbol

Mogą być użyte jako klucz właściwości obiektu. Każdy symbol jest unikalny (Symbol() === Symbol() zwraca false). Trzeba tutaj napomnieć, że:

  • klucz właściwości (property key) to symbol lub string
  • nazwa właściwości (property name) to string

Number

Rzutowanie


[] + []; // JavaScript will give you "" (which makes little sense), TypeScript will error
{} + []; // JS : 0, TS Error
[] + {}; // JS : "[object Object]", TS Error
{} + {}; // JS : NaN, TS Error
"hello" - 1; // JS : NaN, TS Error