Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

Tła

Kafelkowanie

Przykład


  div {
   background: url('piora.jpg') -200px -207px no-repeat;
   width: 579px;
   height: 126px;
  }

CSS

background-color

kolor tła

background-image

obraz umieszczony w tle

background-repeat

powielanie obrazu tła, np. repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat.

Nowe właściwości: space i round (link).

background-attachment

unieruchomienie obrazu tła, np. scroll, fixed

background-position

położenie obrazu tła

background-size

wymiar tła, np. background-size: 50% 100px cover contain (w3schools, link, link 2).

cover - pokrywa całe tło

contain - dopasowuje wysokość

background-clip

przycinanie tła do obszaru zajmowanego przez element: w3schools.

background-origin

dopasowywanie pozycji początkowej tła do elementu: w3schools.

background

wiele teł


  background:
  url('tlodol.png') center bottom no-repeat;
  url('tlogora.png') center top no-repeat;
  url('tlosrodek.png') left top repeat-y;