Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

Efekt FIR

wykonany przy użyciu display: none

Przykład


#loremipsum {
  background: url('lorem-ipsum.png') no-repeat;
  width: 222px;
  height: 59px;
}
#loremipsum span {
  display: none;
}
<h1 id="loremipsum"><span>Lorem ipsum</span></h1>

wykonany przy użyciu text-indent

Przykład


#loremipsum {
  background: url('lorem-ipsum.png') no-repeat;
  width: 222px;
  height: 59px;
  text-indent: -2000em;
}
<h1 id="loremipsum">Lorem ipsum</h1>

wykorzystujący kolejność warstw

Przykład


#loremipsum {
  width: 222px;
  height: 59px;
  position: relative;
}
#loremipsum span {
  display: block;
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: url('lorem-ipsum.png') no-repeat;
}
<h1 id="loremipsum"><span></span>Lorem ipsum</h1>

stosujący przezroczyste obrazy PNG

Przykład


#loremipsum {
  width: 222px;
  height: 59px;
  position: relative;
  background: #ffffb7;
}
#loremipsum span {
  display: block;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
}
#loremipsum span.label {
  z-index: -1;
}
#loremipsum span.img {
  background: url('lorem-ipsum.png') no-repeat;
}


<h1 id="loremipsum">
  <span class="label">Lorem ipsum</span>
  <span class="img"></span>
</h1>