Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

Deployowanie

Przydatne linki

Heroku


// tworzy nowy projekt
heroku create

// dodaje istniejący projekt
heroku git:remote -a <REPONAME>

// zmienia nazwę projektu
heroku apps:rename newname

// pushuje zmiany z branch master do heroku
git add .
git commit -m "new commit"
git push
git push heroku master

// zwiększa ilość dyno do 1
heroku ps:scale web=1

// otwiera aplikację w przeglądarce
heroku open

// wyświetla logi
heroku logs --tail

// wyświetla maszyny
heroku ps

// ustawia 0 dyno
heroku ps:scale web=0

// uruchamianie projektu lokalnie
heroku local web

// uruchamia node na heroku
heroku run node
heroku run bash

// tworzenie zmiennych
heroku config:set TIMES=2 // const TIMES = process.env.TIMES;
heroku config

// mongodb https://elements.heroku.com/addons/mongolab
heroku addons:create mongolab:sandbox