Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

Ionic 1

Przydatne linki

Inne

Przykłady

Instalacja i podstawowe komendy

Dokumentacja


// instalacja Ionic i Cordova
sudo npm install -g cordova ionic

// tworzenie aplikacji z szablonu
ionic start todo blank

// dodawanie platform
ionic platform add ios
ionic platform add android

// obsługa appki Ionic View
ionic add ionic-platform-web-client
ionic io init
ionic upload --note "first upload"

// testowanie Android
ionic build android
ionic emulate android

// uruchamianie na urządzeniu
ionic run android
ionic run ios

// uruchamianie w przeglądarce
ionic serve --lab
ionic serve

Java JDK i Android SDK


export JAVA_HOME=/usr/bin/java
PATH=$PATH:$JAVA_HOME

Mac OS X:


$ brew cask install java
$ brew cask install android-studio
$ brew install android-sdk
Mac OS X .bash_profile:

export ANDROID_HOME="/usr/local/Cellar/android-sdk/"

Cordova

Pluginy

Niektóre pluginy nie działają w środowisku przeglądarkowym/developerskim, ponieważ wymagają natywnego kodu urządzeń. Należy zgrać je na urządzenie. Więcej informacji. Alternatywa to:


cordova platform add browser
cordova run browser

Barcode Scanner

Przykład użycia. Dokumentacja.


cordova plugin add https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-barcodescanner.git
bower install ngCordova
// kod JS:
<script src="lib/ngCordova/dist/ng-cordova.js"></script>
angular.module('starter', ['ionic','ngCordova'])

Ionic + ECMAScript 6 / 2015