Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

ECMAScript 5 / 5.1

Strict mode

Obiekty

Poniżej ES5 niektóre właściwości obiektu muszą być pisane jako string, jeśli nie to parser zwraca SyntaxError, np. { 'delete' : 'text' }.

[ES5] Prototyp za pomocą Object.create()

Metoda Object.create() jest dostępna od ES5.


    var myObj = {
      myString: "Hello world!"
    };
    var myPrototype = {
      meaningOfLife: 42,
      myFunc: function(){
        return this.myString.toLowerCase()
      }
    };

    var myObj = Object.create(myPrototype);
    myObj.meaningOfLife; // = 42

    // This works for functions, too.
    myObj.myFunc(); // = "hello world!"
    

Istnieje jednak polyfill dla tej metody.


    if (Object.create === undefined){ // don't overwrite it if it exists
      Object.create = function(proto){
        // make a temporary constructor with the right prototype
        var Constructor = function(){};
        Constructor.prototype = proto;
        // then use it to create a new, appropriately-prototyped object
        return new Constructor();
      }
    }
    

[ES5] Metoda Object.keys()

Zwraca wszystkie klucze właściwości obiektu. Jest to ulepszona wersja metody getOwnPropertyNames(), która to wypisywała również właściwość constructor.

[ES5] Definiowanie konstruktora obiektu

Poniższy kod zadziała tylko w ES5.


    Object.defineProperty(Person.prototype, "constructor", {
      enumerable: false,
      value: Person
    });
    

[ES5] Metoda Object.getPrototypeOf()

Jest alternatywą dla metody isPrototypeOf().