Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

JavaScript - funkcje, przestrzeń nazw

Funkcje

Deklaracja funkcji

Poniższa funkcja zostaje wyniesiona zanim program wystartuje. Dzięki temu jest dostępna wszędzie w ramach zasięgu, w którym została zadeklarowana, nawet, jeżeli ta funkcja została wywołana przed faktyczną definicją w kodzie źródłowym.


    foo();   // Działa ponieważ definicja funkcji została wyniesiona
          // na początek zasięgu przed uruchomieniem kodu
    function foo() {}
    

Wyrażenie funkcyjne

Ze względu na hoisting, deklaracja var wynosi zmienną foo na początek zasięgu zanim kod zostanie faktycznie uruchomiony, ale przypisania wartości robione są dopiero podczas wykonywania, wartość foo będzie ustawiona na domyślną wartość undefined zanim poniższy kod zostanie uruchomiony.


		foo;             // 'undefined'
		foo();            // wyrzuca błąd TypeError
		var foo = function() {};
		

Przestrzeń nazw

Zaleca się, aby zawsze używać anonimowych wrapperów (inaczej: Immediately-Invoked Function Expression - IIFE) do hermetyzacji kodu wewnątrz jego własnej przestrzeni nazw. To nie tylko chroni kod przed kolizją nazw, ale również wprowadza lepszą modularyzację programów.


		(function() {
		  // autonomiczna "przestrzeń nazw"

		  window.foo = function() {
		    // wyeksponowane domkniecie (closure)
		  };

		})(); // natychmiastowe wykonanie funkcji
		

Komentarz do powyższego kodu.


		( // zewaluowanie funkcji znajdującej się wewnątrz nawiasów
		function() {}
		) // zwrócenie obiektu funkcji
		() // wywołanie rezultatu ewaluacji
		

Warto sprawdzić wzorzec modułu na stronie JS - obiekty.

Jak działa this

Częste pułapki - domknięcia i that

Powszechnym błędem jest myślenie, że this wewnątrz test wskazuje na Foo, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest.


		Foo.method = function() {
		  function test() {
		    // wewnątrz tej funkcji this wskazuje na obiekt global
		  }
		  test();
		}
		

Aby uzyskać dostęp do Foo wewnątrz test, niezbędne jest stworzenie wewnątrz metody lokalnej zmiennej, która będzie wskazywała na Foo.

that jest zwykłą zmienną, ale jest to powszechnie stosowana konwencja otrzymywania wartości zewnętrznego this. W połączeniu z domknięciami(closures), jest to sposób na przekazywanie wartości this wokół.


		Foo.method = function() {
		  var that = this;
		  function test() {
		    // Należy używać that zamiast this wewnątrz tej funkcji
		  }
		  test();
		}
		

Kontekst this


function foo() {
 console.log(this);
}

foo(); // logs out the global e.g. `window` in browsers
let bar = {
 foo
}
bar.foo(); // Logs out `bar` as `foo` was called on `bar`
Źródło