Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

JavaScript - primitives - typy podstawowe

Rodzaje typów

W JavaScript (ES6) wyróżniamy następujące typy:

 1. Undefined;
 2. Null;
 3. Boolean;
 4. String;
 5. Symbol;
 6. Number; and
 7. Object.
Sześć (6) pierwszych to typy podstawowe (primitives), natomiast Object określa wszystkie obiekty, tablice (Array) i funkcje (Function).

null i undefined

undefined określa niezdefiniowaną wartość, null jest zdefiniowane jako zamierzony brak wartości (brak referencji, wiemy, że obiekt nie istnieje).


typeof null           // "object" (not "null" for legacy reasons)
typeof undefined        // "undefined"
null === undefined       // false
null == undefined        // true
null === null          // true
null == null          // true
undefined === undefined     // true
undefined == undefined     // true
!null              // true
!undefined           // true
isNaN(1 + null)         // false
isNaN(1 + undefined)      // true

Number(null)          // 0
Number(undefined)        // NaN

Symbol

Mogą być użyte jako klucz właściwości obiektu. Każdy symbol jest unikalny (Symbol() === Symbol() zwraca false). Trzeba tutaj napomnieć, że:

 • klucz właściwości (property key) to symbol lub string
 • nazwa właściwości (property name) to string

Number


NaN == true      // false
NaN === true     // false
NaN == false     // false
NaN === false     // false
NaN == NaN      // false
Boolean(NaN) == false // true

Rzutowanie


[] + []; // JavaScript will give you "" (which makes little sense), TypeScript will error
{} + []; // JS : 0, TS Error
[] + {}; // JS : "[object Object]", TS Error
{} + {}; // JS : "[object Object][object Object]", TS Error
"hello" - 1; // JS : NaN, TS Error