Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

Angular - filtry

Filtry

Przykładowy filtr

Filtry dodaje się do właściwości znaczników HTML. Poniżej dla modelu rep zostosowano filtr do sortowania, wyświetlania tylko 15 rekordów oraz własny filtr filter:{ language : 'C#'}.


<tr ng-repeat="rep in repos | orderBy:sortOrder | filter:{ language : 'C#'}  | limitTo:15 ">

sortOrder określa według której wartości ma się odbyć sortowanie. Właściwość ta znajduje się w kontrolerze.


$scope.sortOrder = "name";

Dodatkowo można zastosować znacznik select do zmiany trybu sortowania.


<select ng-model="sortOrder">
 <option value="+name">Nazwa Od A</option>
 <option value="-name">Nazwa Od Z</option>
 <option value="stargazers_count">Gwiazdy</option>
</select>

Własny filtr


<!doctype html>
<html ng-app="myApp">
 <head>
  <title>Filtr niestandardowy AngularJS</title>
 </head>
 <body>
  <div ng-controller="myController">
   <h2>Sortowanie i filtrowanie</h2>
   {{phrase | censor:"***"}}<br>
   {{"To jest niedobry, mroczny i ponury tekst." | censor:"radosny"}}
   <p ng-click="filterText()">{{txt}}</p>
  <script src="http://code.angularjs.org/1.2.9/angular.min.js"></script>
  <script src="js/angular_filter_custom.js"></script>
 </body>
</html>

Poniższy filtr służy do zastępowania wyrazów niedobry, ponury i mroczny przez wartość replacement.


angular.module('myApp', []).
 filter('censor', function() {
  return function(input, replacement) {
   var cWords = ['niedobry', 'ponury', 'mroczny'];
   var out = input;
   for(var i=0; i < cWords.length; i++){
    out = out.replace(cWords[i], replacement);
   }
   return out;
  };
 }).
 controller('myController', ['$scope', 'censorFilter',
               function($scope, censorFilter) {
  $scope.phrase="To jest niepoprawna fraza.";
  $scope.txt = "Kliknij, aby odfiltrowaæ wyrazy: mroczny i ponury.";
  $scope.filterText = function(){
   $scope.txt = censorFilter($scope.txt, '<>');
  };
 }]);