Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

Angular - Router

Przydatne linki

Przykład routera

Przykład prostej konfiguracji routingu korzystającej z <div ng-view></div>:


angular
.module('appRoutes', [])
.config(['$routeProvider', '$locationProvider',
  function($routeProvider, $locationProvider) {

  $routeProvider

    // home page
    .when('/', {
      templateUrl: 'views/home.html',
      controller: 'MainController'
    })

    // nerds page that will use the NerdController
    .when('/nerds', {
      templateUrl: 'views/nerd.html',
      controller: 'NerdController'
    });

  $locationProvider.html5Mode(true);

}]);
Źródło