Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

Angular - serwisy

Przydatne linki

Przykład prostego serwisu Factory


var APP = angular.module('APP', []);

// deklarujemy factory UserService
APP.factory('UserService', function () {

  var users = ['Tomek', 'Andrzej'];

  // zwraca dwie metody:
  // UserService.all() i UserService.first()
  return {
    all: function() {
      return users;
    },
    first: function() {
      return users[0];
    }
  };

});

APP.controller('MyCtrl', function($scope, UserService) {
  $scope.users = UserService.all();
});

APP.controller('AnotherCtrl', function($scope, UserService) {
  $scope.firstUser = UserService.first();
});

Przykład prostego serwisu Service z użyciem $http i zwracaniem promise


app.factory('myService', function($http) {
 var promise;
 var myService = {
  async: function() {
   if ( !promise ) {
    // $http returns a promise, which has a then function, which also returns a promise
    promise = $http.get('test.json').then(function (response) {
     // The then function here is an opportunity to modify the response
     console.log(response);
     // The return value gets picked up by the then in the controller.
     return response.data;
    });
   }
   // Return the promise to the controller
   return promise;
  }
 };
 return myService;
});

app.controller('MainCtrl', function(myService, $scope) {
 $scope.clearData = function() {
  $scope.data = {};
 };
 $scope.getData = function() {
  // Call the async method and then do stuff with what is returned inside our own then function
  myService.async().then(function(d) {
   $scope.data = d;
  });
 };
});
Źródło

Factory

Przykład Factory

Przykład prostego Factory z wykorystaniem $http:


var APP = angular.module('APP', []);

APP.factory('Nerd', ['$http', function($http) {

  return {
    // call to get all nerds
    get : function() {
      return $http.get('/api/nerds');
    },

    // call to POST and create a new nerd
    create : function(nerdData) {
      return $http.post('/api/nerds', nerdData);
    },

    // call to DELETE a nerd
    delete : function(id) {
      return $http.delete('/api/nerds/' + id);
    }
  }

}]);
Źródło

Drugi przykład Factory:


var APP = angular.module('APP', []);

APP.ApplicationCtrl = function ($scope, User) {

  User.setUsername('nick');

  $scope.getHelloMessage = function () {
    return User.sayHello();
  };

};

APP.factory('User', function () {

  var _username = '',
    _setUsername = function (username) {
      _username = username;
    },
    _sayHello = function () {
      return 'Hello, ' + _username;
    };

  return {
    setUsername: _setUsername,
    sayHello: _sayHello
  };

});

//albo:

APP.factory('User', function () {

  var _username = '';

  return {
    setUsername: function (username) {
      _username = username;
    },
    sayHello: function () {
      return 'Hello, ' + _username;
    }
  };

});
Źródło

Service

Przykład Service

Przykład podobny do poprzedniego Factory:


var APP = angular.module('APP', []);

APP.ApplicationCtrl = function ($scope, User) {

  User.setUsername('nick');

  $scope.getHelloMessage = function () {
    return User.sayHello();
  };

};

APP.service('User', function () {

  var _username = '';

  this.setUsername = function (username) {
    _username = username;
  };

  this.sayHello = function () {
    return 'Hello, ' + _username;
  };

});
Źródło

Provider

Przykład Provider

Może być użyty już podczas konfiguracji aplikacji.


var APP = angular.module('APP', []);

APP.ApplicationCtrl = function ($scope, User) {

  $scope.getHelloMessage = function () {
    return User.sayHello();
  };

};

APP.provider('User', function () {

  this._username = '';

  this.$get = function () {
    var that = this;
    return {
      sayHello: function () {
        return 'Hello, ' + that._username;
      }
    };
  };

});

APP.config(function (UserProvider) {
  UserProvider._username = 'nick from config';
});
Źródło